หน้าแรก

Innovation in Time of Crisis

Theme of The Founder II book

Pandemic

ผู้ก่อตั้งองค์กรที่สามารถปรับตัวได้ดีในช่วงวิกฤติโควิด 19

Climate Change

ผู้ก่อตั้งองค์กรที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

Economic Crisis

ผู้ก่อตั้งองค์กรที่มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่

The Founder หนังสือสร้างแรงบันดาลใจในการก่อตั้งธุรกิจ

The Beginning of 'The Founder'

NIA ทำหน้าที่ค้นหา The Founder เพื่อบันทึกเรื่องราวของผู้ริเริ่ม บุกเบิก ก่อตั้งและสร้างรากฐานให้องค์กร ไม่ว่าจะเป็น ‘ปลาใหญ่’ อย่างองค์กรขนาดใหญ่ที่อยู่มายาวนาน หรือ ‘ปลาเล็ก’ อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่รอดและเติบโตในโลกธุรกิจยุคใหม่

คนที่กล้า...เสี่ยง คนที่กล้า...เปลี่ยนแปลง

คนๆ นั้นคือ...นวัตกรผู้สร้างนวัตกรรม